Senyals
 
1: Senyals de Biosonar 1 de 2

Un senyal de biosonar és un so breu utilitzat per un animal per conèixer l'entorn mitjançant el sistema de sónar (has donat una ullada a la demostració introductòria?). Tots els animals ecolocalitzadors produeixen aquests curts pulsos de so. La major part d'aquests són ultrasònics, pel que no els podem sentir (has donat una ullada a la demostració dels ultrasons?). Espetecs, crits i xiulets són paraules que utilitzem per descriure els senyals de sónar dels animals, però justament perquè són ultrasònics no sabem realment com sonen.

En qualsevol cas, és improbable que els animals que utilitzen el biosonar escoltin els ecos de la mateixa manera que ho fem nosaltres. Enlloc d'això, els reben i analitzen amb els seus receptors de sonar, per formar imatges. La forma com els sons emesos funcionen com senyals de sónar és de gran importància per als animals. Tot els que perceben els animals del seu entorn a partir del biosonar rau en les diferències entre els senyals de sónar que ells transmeten, i les còpies d'aquests senyals que els retornen en forma de ecos.