Capítol 2
 

 

2: El descobriment

Aquest capítol s'organitza al voltant del cronograma que apareixerà en una finestra separada quan vulguis. Sempre apareixerà a la finestra del cronograma. Aquesta finestra pot quedar perduda sota la teva finestra principal (aquesta) o sota d'altres emergents, però es fàcil portar-la de nou a sobre.

A través del cronograma pots navegar a diferents moments de la història de la ciència, i aprofundir en les històries associades a aquells temps.