Coneguem els ratpenats

Coneguem els ratpenats
 
 
 
 
 
 
 

Biosonar

Ratpenats de Catalunya

Material didàctic

QuiroRius, seguiment aquàtics

Com és un ratpenat?  
 
Els rat-penats són els únics mamífers que han estat capaços de conquerir el medi aeri. Per aconseguir-ho han desenvolupat una sèrie de sorprenents adaptacions que els han conferit un aspecte molt singular i unes habilitats més enllà de la nostra comprensió: poden volar, descansen de cap per avall i s’orienten en la foscor més absoluta.
 
La il·lustració permet observar com s’han modificat les extremitats anteriors, allargant-se extraordinàriament els dits, que resten units per una fina membrana dèrmica, anomenada patagi. La cua i les potes també estan unides de la mateixa manera. Un altre tret singular és l’existència d’una petita segona orella anomenada tragus, que està relacionada amb el sistema d’ecolocalització que utilitzen els rat-penats per orientar-se.

La diversitat de formes
#com_es
 
 

L'ecolocalització
         
       
         
Malgrat les creences
populars, els
rat-penats no
són cecs. Tenen
ulls força petits
que els permeten,
quan hi ha llum
suficient, percebre
el món en blanc i
negre.
       
         
       
         

La vida al llarg de l'any
 
La vida dels rat-penats transcorre al límit del delicat compromís entre la necessitat d’alimentar-se i la capacitat d’afrontar les condicions ambientals. Les limitacions inherents a la seva morfologia afecten tot el cicle vital i condicionen completament els tipus de refugis que han d’utilitzar a cada època de l’any.
Ratpenats de ferradura
A partir d’aquest moment cal apressar-se a acumular reserves de greix per a passar l’hivern que ja s’acosta, de manera que les femelles i els joves es dedicaran a alimentar-se tant com puguin per poder entrar en hivernació amb unes bones reserves.
Pinya de ratpenats

La cerca d'aliment
Al capvespre, quan les darreres llums del dia encara ens permeten veure’ls amb claredat, surten els primers rat-penats a cercar les seves preses preferides: els insectes.  
 
La dieta de les diferents espècies varia en funció de la seva mida i tipus de vol. Mentre les més ràpides capturen les seves preses bàsicament a l’aire, d’altres, més lentes però més maniobrables, cerquen insectes i invertebrats diversos a dins del bosc o entre la vegetació. Aquestes darreres poden perseguir les preses en moviment o bé esperar-les des d’una branca, i fins i tot capturar-les quan estan aturades.
 

La conservació
#com_es
 
L’existència de refugis adequats a les necessitats dels diferents moments del cicle vital és un dels factors que limita fortament les poblacions de rat-penats. En aquest sentit, la desaparició dels boscos madurs que ens queden i els nous sistemes de construcció no els afavoreixen gens, doncs cada vegada els resulta més complicat trobar escletxes i forats on ubicar-se.

La protecció legal
#com_es
Els rat-penats es troben dins les llistes d’espècies protegides a nivell europeu, estatal i autonòmic. De les 28 que trobem al principat, totes, excepte la rata-pinyada pipistrel·la comuna, són considerades sensibles per la legislació catalana; moltes d’elles figuren com a vulnerables, rares o en perill al Libro Rojo de los Vertebrados de España; i totes estan considerades “estrictament protegides” per la Directiva HABITAT, d’abast europeu, que a més n’inclou 11 a l’Annex II, on es recullen les espècies que han de ser objecte de mesures especials de conservació. Algunes recentment descobertes, com els ratpenats grisos ibèric i itàlic, o el ratpenat de bigotis petit, encara no gaudeixen d’un estatus legal clar. Malgrat la protecció promoguda des de les diferents administracions, cal destacar que no tenim en el moment actual un coneixement suficient de la seva situació real ni sabem quina és la tendència poblacional.