Els ratpenats de Catalunya

RINOLÒFIDS

R. de ferradura gran
R. de ferradura petit
R. de ferradura mitjà
R. de ferradura mediterrani

VESPERTILIÒNIDS

Ratpenat de Bechstein
Ratpenat rater gros
Ratpenat rater mitjà
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d'aigua
R. d'orelles dentades
Ratpenat de doble serrell
Ratpenat de serrell
Ratpenat de bigotis petit
Ratpenat de bigotis
Nòctul gegant
Nòctul petit
Nòctul gros
Ratpenat de bosc
Ratpenat dels graners
Pipistrel·la de vores clares
Pipistrel·la de Nathusii
Pipistrel·la comuna
Pipistrel·la nana
Ratpenat muntanyenc
Orellut daurat
Orellut gris
Orellut alpí
Ratpenat de cova

MOLÒSSIDS

Ratpenat cuallarg
Ratpenat de bosc
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Español
Barbastela
Galego
Morcego das fragas
Euskera
Baso-saguzar arrunt
English
Barbastelle
4,5-5,8 cm
26-29 cm
 

Forats en arbres
Fissures en roques naturals i edificis
Coves, mines, i espais cavernícoles amplis
Interior d'habitacles humans amplis
   
Sense ús
Hivern
Estiu
Tot l'any
Descripció

És un quiròpter entre petit i mitjà, que pot arribar als 30 cm. d’envergadura i presenta una coloració general molt fosca, gairebé negra. El seu vol és ràpid i àgil.


Distribució i hàbits

Es distribueix per quasi tota l’Europa central, davallant fins a la conca mediterrània en alguns punts. A Catalunya és molt escàs. Com el seu nom indica, la presència d’aquest animal està molt lligada a l’existència de masses forestals madures. Les seves colònies de cria s’instal·len en les fissures i sota les escorces d’arbres vells. A l’hivern els trobem a coves, mines, soterranis, etc. on pot suportar temperatures molt baixes, de fins a 0 ºC.

Zones humidesPrats, conreus i matollarsBoscos i bosquinesBoscos madursMedi urbŕ
  No utilitzat Hàbitat secundari Hàbitat principal

Estatus

Sonograma


Referències