Els ratpenats de Catalunya

RINOLÒFIDS

R. de ferradura gran
R. de ferradura petit
R. de ferradura mitjà
R. de ferradura mediterrani

VESPERTILIÒNIDS

Ratpenat de Bechstein
Ratpenat rater gros
Ratpenat rater mitjà
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d'aigua
R. d'orelles dentades
Ratpenat de doble serrell
Ratpenat de serrell
Ratpenat de bigotis petit
Ratpenat de bigotis
Nòctul gegant
Nòctul petit
Nòctul gros
Ratpenat de bosc
Ratpenat dels graners
Pipistrel·la de vores clares
Pipistrel·la de Nathusii
Pipistrel·la comuna
Pipistrel·la nana
Ratpenat muntanyenc
Orellut daurat
Orellut gris
Orellut alpí
Ratpenat de cova

MOLÒSSIDS

Ratpenat cuallarg
Ratpenat dels graners
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Español
Murciélago hortelano
Galego
Morcego das hortas
Euskera
Baratze-saguzar
English
Serotine bat
6,2-8,2 cm
31-38 cm
 

Forats en arbres
Fissures en roques naturals i edificis
Coves, mines, i espais cavernícoles amplis
Interior d'habitacles humans amplis
   
Sense ús
Hivern
Estiu
Tot l'any
Descripció

És un quiròpter gran que pot arribar als 40 cm. d’envergadura i presenta un pèl color marró fosc al dors i marró clar al ventre. El seu vol és lent descrivint grans girs a 6-10 d’alçada.


Distribució i hàbits

Es distribueix per quasi tota Europa inclosa tota la península Ibèrica. A Catalunya hi és abundant. És una espècie antròpica que té preferència per les zones situades a poca alçada. El trobem a camp obert, horts, jardins, etc. Els refugis d’estiu o de part s’ubiquen sota teulades o bigues, golfes, esquerdes, etc. A l’hivern els trobem a coves, mines, soterranis, etc. a temperatures d’entre 2 i 6 ºC.

Zones humidesPrats, conreus i matollarsBoscos i bosquinesBoscos madursMedi urbŕ
  No utilitzat Hàbitat secundari Hàbitat principal

Estatus

Sonograma

Referències