Els ratpenats de Catalunya

RINOLÒFIDS

R. de ferradura gran
R. de ferradura petit
R. de ferradura mitjà
R. de ferradura mediterrani

VESPERTILIÒNIDS

Ratpenat de Bechstein
Ratpenat rater gros
Ratpenat rater mitjà
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d'aigua
R. d'orelles dentades
Ratpenat de doble serrell
Ratpenat de serrell
Ratpenat de bigotis petit
Ratpenat de bigotis
Nòctul gegant
Nòctul petit
Nòctul gros
Ratpenat de bosc
Ratpenat dels graners
Pipistrel·la de vores clares
Pipistrel·la de Nathusii
Pipistrel·la comuna
Pipistrel·la nana
Ratpenat muntanyenc
Orellut daurat
Orellut gris
Orellut alpí
Ratpenat de cova

MOLÒSSIDS

Ratpenat cuallarg
Ratpenat d'orelles dentades
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Español
Murciélago ratonero pardo
Galego
Morcego de orellas fenidas
Euskera
Geoffroy saguzar
English
Geoffroy´s bat
4,1-5,3 cm
22-24 cm
 

Forats en arbres
Fissures en roques naturals i edificis
Coves, mines, i espais cavernícoles amplis
Interior d'habitacles humans amplis
   
Sense ús
Hivern
Estiu
Tot l'any
Descripció

És un quiròpter de mida entre mitjana i petita amb una envergadura de 25 cm. La coloració dorsal és rogenca, i la ventral és semblant però un xic més clara. Presenta una osca molt marcada a la vora externa de l’orella, que li dóna el nom. El seu vol és més aviat lent i maniobrable.


Distribució i hàbits

Es distribueix per l’Europa més temperada, sense pujar més enllà del centre, i al voltant de la Mediterrània, evitant les zones més àrides. A Catalunya presenta una distribució força localitzada. Pot viure en ambients diversos, però generalment es troba associat a espais amb certa coberta forestal. Els seus refugis de cria generalment són cavernícoles, i sovint comparteix l’espai amb el ratpenat de ferradura gran. A l’hivern el podem trobar en tota mena de cavitats subterrànies.

Zones humidesPrats, conreus i matollarsBoscos i bosquinesBoscos madursMedi urbŕ
  No utilitzat Hàbitat secundari Hàbitat principal

Estatus

Sonograma

Referències