Els ratpenats de Catalunya

RINOLÒFIDS

R. de ferradura gran
R. de ferradura petit
R. de ferradura mitjà
R. de ferradura mediterrani

VESPERTILIÒNIDS

Ratpenat de Bechstein
Ratpenat rater gros
Ratpenat rater mitjà
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d'aigua
R. d'orelles dentades
Ratpenat de doble serrell
Ratpenat de serrell
Ratpenat de bigotis petit
Ratpenat de bigotis
Nòctul gegant
Nòctul petit
Nòctul gros
Ratpenat de bosc
Ratpenat dels graners
Pipistrel·la de vores clares
Pipistrel·la de Nathusii
Pipistrel·la comuna
Pipistrel·la nana
Ratpenat muntanyenc
Orellut daurat
Orellut gris
Orellut alpí
Ratpenat de cova

MOLÒSSIDS

Ratpenat cuallarg
Ratpenat de doble serrell
Myotis escalerai Cabrera, 1904
Español
Murciélago ratonero gris ibérico
Galego
-
Euskera
-
English
-
4,2-5 cm
24-30 cm
 

Forats en arbres
Fissures en roques naturals i edificis
Coves, mines, i espais cavernícoles amplis
Interior d'habitacles humans amplis
   
Sense ús
Hivern
Estiu
Tot l'any
Descripció

És un quiròpter de mida mitjana, d’un màxim de 30 cm d’envergadura. Té les orelles bastant llargues i presenta un doble serrell (mirant a fora i mirant al ventre) de pèls curts i rígids a la vora de la membrana de la cua (uropatagi). El pelatge dorsal és bicolor, amb la base negrosa i l’extrem d’un bru grisós, i el ventral és blanquinós. El seu vol és lent i molt maniobrable.


Distribució i hàbits

Es distribueix per quasi tota la península Ibèrica. A Catalunya és una espècie escassa però que sembla trobar-se ben distribuïda pel territori. Presenta una important valència ecològica i per tant la podem trobar en diferents tipus d’hàbitat. Malgrat cal més informació, sembla ser que bàsicament es refugia en fissures i forats dins de cavitats, des d’on passa generalment inadvertit.

Zones humidesPrats, conreus i matollarsBoscos i bosquinesBoscos madursMedi urbŕ
  No utilitzat Hàbitat secundari Hàbitat principal

Estatus

Sonograma

Referències