Els ratpenats de Catalunya

RINOLÒFIDS

R. de ferradura gran
R. de ferradura petit
R. de ferradura mitjà
R. de ferradura mediterrani

VESPERTILIÒNIDS

Ratpenat de Bechstein
Ratpenat rater gros
Ratpenat rater mitjà
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d'aigua
R. d'orelles dentades
Ratpenat de doble serrell
Ratpenat de serrell
Ratpenat de bigotis petit
Ratpenat de bigotis
Nòctul gegant
Nòctul petit
Nòctul gros
Ratpenat de bosc
Ratpenat dels graners
Pipistrel·la de vores clares
Pipistrel·la de Nathusii
Pipistrel·la comuna
Pipistrel·la nana
Ratpenat muntanyenc
Orellut daurat
Orellut gris
Orellut alpí
Ratpenat de cova

MOLÒSSIDS

Ratpenat cuallarg
Ratpenat de cova
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819)
Español
Murciélago de cueva
Galego
Morcego das covas
Euskera
Schreiber saguzar
English
Schreibers´ bat
5-6,2 cm
30-34 cm
 

Forats en arbres
Fissures en roques naturals i edificis
Coves, mines, i espais cavernícoles amplis
Interior d'habitacles humans amplis
   
Sense ús
Hivern
Estiu
Tot l'any
Descripció

És un quiròpter mitjà, que pot arribar gairbé als 35 cm. d’envergadura, i presenta un pelatge curt i dens, de color bru grisenc al dors i ventre més pàl·lid. El seu vol és molt ràpid, mercès a les seves ales, especialment llargues i estretes.


Distribució i hàbits

Aquest ratpenat té una amplia distribució mundial, i es troba ben distribuït a Catalunya, especialment a les àrees d’influència mediterrània. Les seves preferències, com el nom indica, estan estretament lligades als ambients cavernícoles amplis, fet que la fa especialment sensible a l’afluència de visitants a les coves. Es troba tot l’any en aquests ambients.

Zones humidesPrats, conreus i matollarsBoscos i bosquinesBoscos madursMedi urbŕ
  No utilitzat Hàbitat secundari Hàbitat principal

Estatus

Sonograma

Referències