Els ratpenats de Catalunya

RINOLÒFIDS

R. de ferradura gran
R. de ferradura petit
R. de ferradura mitjà
R. de ferradura mediterrani

VESPERTILIÒNIDS

Ratpenat de Bechstein
Ratpenat rater gros
Ratpenat rater mitjà
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d'aigua
R. d'orelles dentades
Ratpenat de doble serrell
Ratpenat de serrell
Ratpenat de bigotis petit
Ratpenat de bigotis
Nòctul gegant
Nòctul petit
Nòctul gros
Ratpenat de bosc
Ratpenat dels graners
Pipistrel·la de vores clares
Pipistrel·la de Nathusii
Pipistrel·la comuna
Pipistrel·la nana
Ratpenat muntanyenc
Orellut daurat
Orellut gris
Orellut alpí
Ratpenat de cova

MOLÒSSIDS

Ratpenat cuallarg
Pipistrel·la de Nathusii
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)
Español
Murciélago de Nathusius
Galego
-
Euskera
Nathusius pipistrelo
English
Nathusius´s pipistrelle
4,6-5,5 cm
23-25 cm
 

Forats en arbres
Fissures en roques naturals i edificis
Coves, mines, i espais cavernícoles amplis
Interior d'habitacles humans amplis
   
Sense ús
Hivern
Estiu
Tot l'any
Descripció

És un quiròpter entre petit i mitjà, d’uns 25cm d’envergadura, amb pelatge dorsal de color rojenc. El seu vol és recte, silenciós i no massa ràpid.


Distribució i hàbits

A Europa es troba des de l’Atlàntic fins als Urals i des del Mediterrani fins a Escòcia i Finlandia. Hi ha algunes cites disperses a la península Ibèrica a però només s’ha trobat una colòniaal delta de l’Ebre (on s’aparella i hiverna abans de migrar cap al nord-est d’Europa). Es una espècie forestal que també utilitza aiguamolls per caçar.

Zones humidesPrats, conreus i matollarsBoscos i bosquinesBoscos madursMedi urbŕ
  No utilitzat Hàbitat secundari Hàbitat principal

Estatus

Sonograma

Referències