Els ratpenats de Catalunya

RINOLÒFIDS

R. de ferradura gran
R. de ferradura petit
R. de ferradura mitjà
R. de ferradura mediterrani

VESPERTILIÒNIDS

Ratpenat de Bechstein
Ratpenat rater gros
Ratpenat rater mitjà
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d'aigua
R. d'orelles dentades
Ratpenat de doble serrell
Ratpenat de serrell
Ratpenat de bigotis petit
Ratpenat de bigotis
Nòctul gegant
Nòctul petit
Nòctul gros
Ratpenat de bosc
Ratpenat dels graners
Pipistrel·la de vores clares
Pipistrel·la de Nathusii
Pipistrel·la comuna
Pipistrel·la nana
Ratpenat muntanyenc
Orellut daurat
Orellut gris
Orellut alpí
Ratpenat de cova

MOLÒSSIDS

Ratpenat cuallarg
Pipistrel·la nana
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
Español
Murciélago de Cabrera
Galego
Morcego común
Euskera
Pipistrelo mediterraneo
English
Soprano pipistrelle
3,6-5,1
18-24 cm
 

Forats en arbres
Fissures en roques naturals i edificis
Coves, mines, i espais cavernícoles amplis
Interior d'habitacles humans amplis
   
Sense ús
Hivern
Estiu
Tot l'any
Descripció

Recentment s’ha identificat la ratapinyada nana com una espècie diferent de la ratapinyada comú (Pipistrellus pipistrellus). Ambdues espècies es diferencien per la freqüència d’ecolocalització, emetent la soprano a 55 kHz pels 45 kHz de la ratapinyada comú. De la poca informació que s’ha publicat sobre Pipistrellus pygmaeus cal esmentar que actualment es pot considerar aquesta espècie com la més petita d’Europa malgrat les diferències morfològiques amb Pipistrellus pipistrellus són inapreciables (envergadura d'uns 20 cm., pes mínims d’uns 3gr).


Distribució i hàbits

L’abast de la seva distribució encara no està del tot clara però sembla presentar una àmplia repartició pel continent Europeu. Sembla, però, preferir les regions litorals. Estudis recents indiquen que el seus hàbitats preferits coincideixen amb punts d’aigua i àrees habitades per l’home. Així doncs, podem considerar la ratapinyada soprano o nana com una espècie aquàtica i força antropòfila.

Zones humidesPrats, conreus i matollarsBoscos i bosquinesBoscos madursMedi urbŕ
  No utilitzat Hàbitat secundari Hàbitat principal

Estatus

Sonograma

Referències